Giải thưởng

THƯƠNG HIỆU MẠNH VỀ CHẤT LƯỢNG
- Nhà thầu M&E  D.C.N là nhà thầu của Việt nam có nhiều kinh nghiệm về trình độ thi công các hệ thống kỹ thuật CƠ – ĐIỆN – LẠNH  trong lĩnh vực xây dựng cơ bản.

- Nhà thầu M&E  D.C.N là nhà thầu của Việt nam được các tổ chức đánh giá có uy tín công nhận các danh hiệu tiêu biểu: