Tiến độ lắp đặt hệ thống PCCC tại Dự án Rich Star Tân Phú

Đội ngũ nhân viên DCN đã và đang tích cực lắp đặt hệ thống PCCC tại dự án Rich Star Tân Phú theo đúng tiến độ xây dựng.

Công trình tòa nhà văn phòng VINA OFFSHORE

Đến ngày 24/11/2013 các hạn mục của công trình VINA OFFSHORE đã hoàn thành theo tiến độ và đáp ứng nhu cầu của chủ đầu tư. Một số hình ảnh tại công trình VINA OFFSHORE của các hạng mục.